ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Защита на личните данни, Лицензионни договори, Марки, Ноу-хау, Търговска тайна

Интелектуалната собственост е един от най-ценните ни активи в наши дни. Полагаме големи усилия за идентифицирането, управлението и защитата на интелектуалната собственост на нашите клиенти. Обикновено, тези активи включват управление на патенти, търговски марки, нелоялна конкуренция, издирване и регистрация на домейн, консултации преди подаване на заявление за марка, подаване на молби и подновяване, авторски права и споразумения за конфиденциалност.

Нашите адвокати оказват съдействие на клиентите при издирването и регистрацията, ако се налага, на интелектуална собственост в страната и света. Предлагаме практически съвети в процеса на самата регистрация, издирваме предишни регистрации и заявления за регистрация, подновяваме регистрации, договаряме и изготвяме договори за придобиването, продажба, прехвърляне или лицензиране на права на интелектуална собственост.