Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници”, познато и като „Новел” АД, работи от 1994 г. Бързите промени във всички сфери на обществения икономически живот налагат гъвкаво развитие на нашия потенциал. Натрупахме опит в различни области, работим оптимално, с грижа за клиента, което води до висока ефективност на нашите услуги.

Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” е сертифицирано по стандарта за качество EN ISO 9001:2008 и предоставя правни услуги на български, английски, немски, френски и руски език.

Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” – Новел има опит в съдебни спорове, събиране или оспорване на сметки за ток, вода, парно, събиране и оспорване на вземания по кредити, за ток, вода, парно, топлофикация, телефон, недвижими имоти, лизингови схеми, наеми, закон за устройство на територията, градоустройство, банкови заеми и кредити, проектно финансиране, финансиране на енергийни проекти, търговски, лизингови, потребителски, банкови, застрахователни спорове административен и граждански съд, трудово право, трудови договори и права на работодател, социално и здравно осигуряване, разрешения за работа, разрешения за пребиваване на чужденци, търговски несъстотелности, търговски сделки, банкови кредити, енергийно и водно регулиране, прехвърляне фирми и компании, преструктуриране фирми, смяна управители, управление фирми, съдружници фирми, данъчно планиране, данъчни спорове, данъчни дела, Права на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

По сектори от икономиката


 

Лидери


  

Публикации


 

Acquisition of Real Estate Rights for Construction of Wind Power Farms

by Novel Law | at

Real estate rights in the energy sector are regulated by the special provisions of Chapter V “Real Estate Rights” of the Energy Act (“EA”) as well as the general provisions of the Spatial Development Act

Прочети още

Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите

by Novel Law | at

Кой носи финансовата тежест за небаланси, в случай че коригираните графици...

Прочети още

ВАС отмени санкция на ЕВН

by Novel Law | at

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КОЛЧЕВА, КОЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" УСПЕШНО ЗАЩИТИ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО "ЕВН" ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Прочети още

COVID- 19 И ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ

by Novel Law | at

  Извънредното положение в България действително представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер. Когато то е възникнало след сключването на договори за наем, може ли страна по тези договори да се позове на непреодолима сила. Основният правен въпрос в случая е дали извънредното положение засяга възможността на страните в наемното правоотношение да изпълнят задълженията […]

Прочети още

Електронният подпис и договорите

by Novel Law | at

    Съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) КЕП се приравнява на саморъчен подпис и подписаните с него електронни документи се приемат за подписани частни документи. Следователно с КЕП могат да бъдат подписвани всякакви договори с търговски характер, освен договорите, за които законът предвижда специална форма (нотариална заверка на подпис и […]

Прочети още

Свържете се с нас


 

header

+359 2 988 5709; +359 2 988 3041

header

Ул. “Кузман Шапкарев” №4 София 1000

header

pkolcheva@novelconsult.net