Банки, Финанси, Инвестиции

Банкови заеми и кредити.

Работим като правен съветник за редица кредитодатели, кредитополучатели, спонсори и финансови съветници по немалък брой проекти за банкови заеми и кредити, финансиране, включително синдикирано финансиране, структурно финансиране, финансиране на придобивания, имотно финансиране, проектно финансиране, обезпечаване и др. Довели сме до успешен край много сделки и можем да предложим на клиентите си да се възползват от богатия ни опит като ще им осигурим висококачествени правни услуги, покриващи широк спектър от области.

Консултираме също и банкови и корпоративни клиенти във връзка с целия процес на общи стратегически въпроси, като управление на риска, преструктуриране на заеми, нормативно съответствие, документи по обезпечение, събиране на вземания, финансов лизинг и др.

Разполагаме с голям опит при работа с международни финансови институции за отпусканите от тях кредитни линии или финансови инструменти, които се разпределят целево между български банки в подкрепа на различни сектори или дейности от икономиката на страната – за отпускане на целеви кредити при преференциални условия от тези български банки – бенефициенти.

През последните години активно работим с няколко банки по събиране на просрочени задължения из цялата страна, вкл. чрез принудителни действия, получаване на заповеди за незабавно изпълнение, установителни искове, изпълнителни дела, изпълнение по реда на закона за особените залози, несъстоятелност и всички искове в несъстоятелността, конкуренция на производства, конкуренция на кредитори, международно финансиране и проблемни кредити и др.