ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Банкови и Синдикирани кредити, Рисков капитал, Венчър фондове, Мецанин финансиране

спонсори по финансовите аспекти на проектите в редица промишлени отрасли, включително енергетика, телекомуникации, комунални услуги, недвижими имоти. Ние консултираме своите местни и чуждестранни инвеститори по всички етапи на проектите, включително структуриране, преговори, изготвяне на документация и проектодоговори, контрол върху законосъобразността, контрол върху изпълнението на условията по договорите.

Инвестиционната практика изисква задълбочени познания на способите за придобиване на контрол върху дружества и предприятия. Участвали сме активно в оказването на съдействие на наши клиенти в структурирането на техните инвестиции. Опитваме се да предвидим евентуалните проблеми, които биха могли да окажат въздействие върху инвестициите в развитието им. Обръщаме внимание на задълбоченото проучване на предприятието и имаме активен подход към предложенията на различните участници в даден проект.