адв. Петя Колчева

 Управляващ съдружник

pkolcheva@novelaw.eu

+359 899 99 60 06

Петя Колчева е един от основателите на Адвокатско дружество Колчева, Коев и съдружници и негов управляващ съдружник. Практиката й е насочена основно към секторите енергетика, водоснабдяване и канализация, телекомуникации, общи и специфични изисквания и правни аспекти на действащата инфраструктура в България, включително регулиране на цените и инвестиционни планове, инфраструктура на недвижими имоти, изисквания и разрешения за дейност; концесии, публично-частни партньорства.

Разполага с богат опит във финансиране на проекти, участвала е в множество процедури по преструктуриране на крупни български предприятия. Редовно се занимава с консултиране на банки и различни банкови институции, инвеститори и финансиращи институции по различни техни проекти. Правен консултант на българското правителство при учредяването на българската фондова борса, взема участие в проекта за допълнения на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Правен консултант на няколко крупни американски инвеститори във връзка с възможностите за инвестиции в България, правни анализи и инвестиционни схеми. Правен консултант на голямо английско дружество за участие в концесионна процедура чрез конкурс, изготвяне на стратегии за водене на преговори, подготовка на проектна документация, сключване на договор за концесия, водене на преговори по спорни въпроси за водоснабдителен и канализационен проект за отдаване на концесия от Столична Община. Правен консултант по различни проекти, представляващи публично частно партньорство между български общини и чуждестранни инвеститори за изграждането на голф игрища и вилни селища.

Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия от 1990 г. и на Международната асоциация на адвокатите. Владее английски и руски език.