адв. Гергана Илиева

Съдружник

gilieva@novelaw.eu

+359 2 988 4385

Гергана Илиева е съдружник в Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” (в периода 1994 – 2007 г. под наименованието „Новел Консулт“) от 2006 г. Тя работи активно по финансиране на проекти, трудово право и съветва няколко големи български дружества. Има богат опит в сектора на възобновяемите източници. Гергана е била правен съветник на банките, финансиращи строителството на първия вятърен парк по Черноморието, както и на различни чуждестранни инвеститори относно множество мащабни проекти с недвижими имоти.

Била е правен съветник на няколко значими клиенти (производители на енергия и финансови институции) по проекти като строителството и въвеждането в експлоатация на ветрени, слънчеви централи и централи за биомаса, както и преструктурирането и съкращаването на персонала на ТЕЦ Марица Изток 3. Съдейства развитието и цялостната дейност на известна верига хипермаркети, дейността на рекламна агенция, производител на обувки, медицинско представителство и производител/доставчик на техническа и медицинска газ. Наред с трудовото право, Гергана има богат опит с миграционни и данъчни въпроси на чужденци, право на околната среда и обществени поръчки.

Завършила е Русенския правен факултет и е член на Софийска адвокатска колегия от 2002 г. Владее английски, немски и руски език. Сътрудничи на World Justice Project през последните 3 години и спомоществователства ERA (Academy of European Law) Jubilee Fund.