ВАС отмени санкция на ЕВН

09.08.2018

През 2015г. Комисия за защита на конкуренцията наложи парична санкция на ЕВН за злоупотреба с господстващо положение. Вчера (08.08.2018г.) Върховният административен съд публикува окончателното си решение по спора. Съдиите стигнаха до заключение, че цените, които дружеството определя за отдаване под наем на стълбовната си мрежа на кабелните оператори не са необосновано високи. ЕВН беше представлявано пред съда от адвокатите от „Колчева, Коев и съдружници“ г-жа Колчева, г-н Налбантов и г-н Еленков.